ทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง จับกุมผู้นำพา พร้อมแรงงานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 20 คน ในพื้นที่ อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่