มทร.ธัญบุรี ปลื้ม คว้า 3 รางวัล มาตรฐาน ASIC เตรียมรับประเมิน QS Star คาด 3 ปี คว้า 5 ดาว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คว้า 3 รางวัล มาตรฐาน ASIC

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นนานาชาติ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจึงยื่นขอมาตรฐาน ASIC องค์กรรับรองทางการศึกษาตามมาตรฐานสากลของสหราชอาณาจักร การรับรองและประกันคุณภาพสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนนานาชาติ วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย สำหรับ ASIC เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากสากลโลกในการออกใบประกันคุณภาพให้สถาบันการศึกษาโดยช่วยพัฒนาสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพราะผ่านระบบการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงทำให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานตรงตามที่รัฐบาลกำหนดและสอดคล้องกับความเป็นสากล

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง ASIC ได้ส่งผู้ตรวจคุณภาพมาตรวจที่มหาวิทยาลัย โดยผลการประเมิน มหาวิทยาลัยได้รับมาตรฐาน ระดับ มหาวิทยาลัย ระดับ Premier ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินคุณภาพและยังได้รับรางวัลพิเศษ 3 รางวัล ได้แก่

1. Outstanding Achievement Award in Student Satisfaction and Support มาตรฐานด้านการสนับสนุนนักศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาทางด้านต่างๆ ทุนการศึกษา สนับสนุนนักศึกษาพิการ สวัสดิการรองรับส่งเสริมนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพที่ดี

2. Achievement of Excellence Award in Most Innovative, Student Centred Library in Asia โดยได้รับจากการจัดการห้องสมุด ให้เหมาะสมกับนักศึกษารุ่นใหม่ และพัฒนาสถานที่และกิจกรรมเพื่อรองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน และ

3. Eco-Universities Green Flag Award for Excellence in Environmental Awareness and Learning Environment ทางด้านสิ่งแวดล้อมของทางมหาวิทยาลัย เช่นการนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้ มีรถไฟฟ้าวิ่งรอบมหาวิทยาลัย และ ห้องควบคุมการเปิดปิดแอร์ในห้องเรียน นอกจากนี้ทาง ASIC ประทับใจกระบวนการทำงานของนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จึงให้ทางมหาวิทยาลัยเขียนบทความ เพื่อนำไปเผยแพร่ไปทั่วโลกในเว็บไซต์ของ ASIC เพื่อเป็นตัวอย่างของมหาวิทยาลัยอื่นๆในการพัฒนา soft skills ของนักศึกษาผ่านชมรม

จากผลประเมินดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ ดำเนินการเตรียมการเพื่อประเมินผลทางการศึกษา QS Star University Ratings โดยเป็นรูปแบบการประเมินผลทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบของดาวระดับต่างๆ (QS Stars) การจัดอันดับด้วยดาว มีการประเมินจาก 6 เกณฑ์ ได้แก่

1. การเรียนการสอน

2. ภาวะการมีงานทำ

3.วิจัย

4. ความเป็นนานาชาติ

5.สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ และ

6. ด้านวัฒนธรรมและสังคม

ซึ่งแต่ละเกณฑ์การประเมินมีรูปแบบการให้คะแนนที่มีตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะเป็นของตัวเอง ซึ่งใช้สัญลักษณ์ดวงดาวแทนการประเมินผล คาดว่าภายใน 3 ปี มหาวิทยาลัยต้องได้รับมาตรฐาน 5 ดาว ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล เทียบเท่ามหาวิทยาลัยนานาชาติต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *