บุรีรัมย์ กระทรวง สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ “รพ.อาหารปลอดภัย” ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้ ลดเจ็บป่วย

นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ลดการเจ็บป่วย จากโรคที่มีผลจากสารปนเปื้อนในอาหาร อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกผักและผลไม้ส่งขายให้กับโรงพยาบาล

วันนี้ 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์อาหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ชั้น 1 อาคารจอดรถ) นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข ในวันนี้
 
ซึ่งโครงการดังกล่าว ทางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัยตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง ๒๓ แห่ง ดำเนินตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ๓ กลยุทธ์ ๑๐ มาตรการ ถือได้ว่าโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) ระดับดีมาก ๑๐๐% มีกระบวนการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยด้วยการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารของโรงพยาบาลทุกแห่ง รวมถึงให้ความสำคัญในการคัดสรรวัตถุดิบในการประกอบอาหารอาหารที่ผลิตจากโรงครัว ร้านอาหารในโรงพยาบาล จะต้องสะอาด ปลอดภัย ในการปรุงอาหารให้ผู้ป่วย ญาติ
นอกจากนั้นยังมีการเปิดตลาดสีเขียวจำหน่ายผักปลอดสารพิษ สินค้าแปรรูป เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ ภายในโรงพยาบาลมีร้านจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาล (CFGT) ๑๐๐% ได้แก่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลนางรอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลลำปลายมาศ โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ และโรงพยาบาลหนองกี่ นอกจากนี้ได้ขยายเครือข่ายดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยไปยังสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ “โครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย” เริ่ม Kick off ร่วมกับโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
สำหรับโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจะช่วยให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ได้บริโภคอาหารที่สะอาด มีมาตรฐาน ปราศจากสารปนเปื้อน ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคพืช ผัก ผลไม้ อาหารปลอดภัย จะช่วยให้ประชาชนไม่เจ็บป่วยจากโรคที่มีผลจากสารปนเปื้อนในอาหาร อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกผักและผลไม้ส่งขายให้กับโรงพยาบาล เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ทำให้มีรายได้หมุนเวียนในชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน///////
 
ข่าว-ภาพ วาทิตย์ แสนธุปี บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *