จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ที่วัดนามะตูม ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีพระคูวิจิตรธรรมรัตน์ (พระอาจารย์ขวัญชัย ธมฺมวโร) เจ้าอาวาสวัดนามะตูม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายอำเภอพนัสนิคม ทหาร ตำรวจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ชลบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 100 คน

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันนี้ เป็นการปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ประกอบด้วย พะยูง คอแบน กฤษณา ยางนา ตะเครียนทอง คูน พะยอม ประดู่ป่า แดง มะม่วงป่า เป็นต้น เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกพันธุ์ไม้มีค่าท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งยังเป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยเช่นกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *