คณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยว เดินทางไปเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว อ.บ้านตาก จ.ตาก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตาก ได้นำคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวเดินทางไปเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว อ.บ้านตาก  จ.ตาก เริ่มต้นที่ศาลสมเด็จพระเจ้าสินมหาราช ในตัวเมืองตาก

                                                     

ศาลสมเด็จพระเจ้าสินมหาราช เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาเป็นแห่งแรกของเมืองไทย พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประทับนั่งบนราชอาสน์ ที่สงบสุขใกล้ๆ กับแม่น้ำปิง

คณะสื่อมวลชนเก็บข้อมูลแล้วขอพร องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐานในศาลแห่งนี้ เสร็จแล้วเดินทางต่อไป อ.บ้านตาก จ.ตาก แวะชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านปากร้องห้วยจี้ปลูกผัก ถักสาน น้ำตาลสด ชุมชนบ้านปากร้องห้วยจี้ เพื่อการเรียนรู้ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจะได้ชมวิธีการสานหมวกด้วยใบลาน ชาวบ้านปากร้องห้วยจี้มีอาชีพทำนาข้าวมาตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อว่างงานแล้วมารวมกลุ่มกันแล้วสานหมวกด้วยใบลานจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไป จ.ลำปาง หรือ เชียงใหม่ ต้นใบลานมีมากในชุมชนนี้ นอกจากนี้ยังมีต้นตาลโตนดขึ้นตามคันนา

เมือนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากร้องห้วยจี้ ก็จะสอนการทำน้ำตาลสด การสานหมวกด้วยใบลานมีหลากหลายรูปแบบกลุ่มแม่บ้านนั่งสานกันทั้งหญิง และชายวัยผู้สูงอายุมีประธานกลุ่มบรรยายให้ความรู้รวมถึงประโยชน์ของต้นตาลโตนดด้วย และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านปากร้องห้วยจี้ เสร็จแล้วเดินทางไป วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ชาวบ้านตากมีความภาคภูมิใจมากเพราะมีวัดพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองบ้านตากมาตั้งแต่ครั้งเป็นเมืองตาก

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก นี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเพื่อบูชาและเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุแบบชเวดากอง ซึ่ง หลวงพ่อทองอยู่ (พระครูพิทักษ์พระบรมธาตุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุบ้านตาก ท่านได้เดินทางไปเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า แล้วได้จำรูปแบบองค์พระบรมธาตุ หรือพระเจดีย์ชเวดากอง แล้วกลับมาจัดสร้างครอบเจดีย์องค์เก่ารูปแบบทรงระฆังคว่ำ เมื่อสร้างแล้วกลายเป็นองค์พระบรมธาตุหรือพระเจดีย์แบบชเวดากองของประเทศพม่า พอจัดสร้างขึ้นแล้วเสร็จ เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อบูชา และเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ 3 รอบโดยเฉพาะผู้เกิดปีมะเมีย ไม่ต้องเดินทางไปเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์ชเวดากองมาเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ชเวดากองที่วัดพระบรมธาตุบ้านตากได้เช่นกัน แล้วเข้าพระวิหารนมัสการขอพรพระพุทธรูป หลวงพ่อทันใจ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ 200 กว่าปี มีเรื่องราวเล่าขานกันว่า เมื่อครั้งจัดสร้างองค์หลวงพ่อทันใจชาวบ้านตากนุ่งขาวห่มขาวจำนวนมากเดินทางมานั่งสมาธิร่วมกับพระภิกษุสามเณรตั้งแต่ตอนค่ำๆ ถึงรุ่งอรุณภายในวิหารพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ และถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาว จ.ตาก วัดพระบรมธาตุบ้านตากเป็นวัด ตันกำเนิดของลอยกระทงสาย ในแม่น้ำปิง อ.บ้านตาก หลวงพ่อทองอยู่ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุบ้านตาก เล่าเรื่องให้ฟังสมัยท่านยังไม่มรณภาพเหตุผลชาวบ้านมาร่วมงานทำบุญกันที่วัดนี้ ทำอาหารคาวหวานปรากฎว่ากะลามะพร้าวไม่ได้ทิ้งเก็บไว้มากต่อมาคณะกรรมการวัดกล่าวว่าน่าจะนำกะลามะพร้าวใช้ขี้ใต้แล้วจุดไฟลอยกระทง เหมือนการลอยสะเดาะเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นอายุ 50 ปี ก็ลอยกะลามะพร้าวไป 51 ใบ มากๆ หลายๆ บ้านกลายเป็นสายน้ำที่สวยงาม ต่อมาเมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาตั้งสำนักงานตาก และ ประเทศไทยมีประชุมอาเซี่ยน จึงได้นำการลอยกระทงด้วยกะลามะพร้าวไปคัดแปลงแล้วเรียกชื่อว่าลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทำให้นักท่องเที่ยวไทย และ ต่างประเทศ รู้จักลอยกระทงสายในแม่น้ำปิง จ.ตาก ถึงทุกวันนี้

ได้เวลาเย็นพอดีคณะสื่อมวลชนเดินทางไปกาดต้าตงชุมชนเก่าแก่ติดแม่น้ำปิง (กาดต้าตงมีทุกวันเสาร์) กาดต้าตง มีความหมายว่าเป็นท่าเรือที่ตรง ขอย้อนกลับไปเมื่อปี 2508 ชาวบ้านในเขต อ.บ้านตาก จ.ตาก ได้ข้ามแม่น้ำปิง มาตั้งบ้านเรือนตรงข้ามกับตัว อ.บ้านตาก และ เมื่อตั้งเป็นชุมชนแล้วก็มีการติดต่อค้าขายทางเรือเนื่องจากสายน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มลดลงเพราะเขื่อนภูมิพลแล้วเสร็จเปิดใช้งานกั้นแม่น้ำปิงใน ปี 2507 และต่อเนื่องมาถึง ปี 2512 มีการตัดถนนสาย จ.ตาก ไป จ.ลำปาง ก็เลยทำให้ชุมชนแห่งนี้เริ่มเดินทางโดยรถยนต์แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีเรื่องราวเล่าขานกันว่าตอนที่ชาวบ้านย้ายบ้านเรือนข้ามฝั่งมามีการสร้างสะพานไม้ข้ามแม่น้ำปิง ชาวบ้านสองฝั่งข้ามไปมาแล้วเก็บเงินค่าข้ามสะพาน คนละ 2 บาท เพื่อไว้ซ้อมสะพานตอนชำรุด แต่ปัจจุบันไม่สะพานไม้แล้วเมื่อทางราชการได้สร้างสะพานรถยนต์เชื่อมทั้งสองฝั่งเดินทางสะดวกสบายขึ้น แต่ชุมชนเก่าแก่ กาดต้าตง ได้จัดสร้างสะพานข้ามไปเกาะกลางแม่น้ำปิงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งไทย และ ต่างชาติ เดินทางไปเที่ยวชมบ้านเรือนริมแม่น้ำปิงแล้วข้ามสะพานไปกลางน้ำสนุกสนานดี เสร็จแล้วคณะสื่อมวลชนไปนั่งกินอาหาร ร้านประจำท้องถิ่นเชิงสะพานติดแม่น้ำปิง เป็นบ้านไม้เก่าสองชั้นอายุเกือบๆ 100 ปี น่าจะเป็นร้านอาหาร และ กาแฟสด ที่ดีมากใน อ.บ้านตาก ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆ สายลม และ แสงอาทิตย์ บวกกับเวลาเปิดไฟของสะพานข้ามแม่น้ำปิงแสงไฟยามค่ำท้องฟ้ายังไม่มืดสนิทดูสวยงามมาก พออาหารเมื่อค่ำแล้ว คณะสื่อมวลชนเดินทางเข้าที่พักในเขต อ.บ้านตาก ราคาไม่แพง 550-600 บาท (ที่พักติดถนนใหญ่สายตากไปลำปางก่อนเลี้ยวเข้า อ.บ้านตาก) จ.ตาก น่าจะเป็นจังหวัดเดียวทางภาคเหนือราคาที่พักถูก และสะอาด

นักท่องเที่ยวสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตาก โทรศัพท์ 05551-4341-4 ได้ทุกตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. และขอบคุณ ผอ.จริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตาก ที่ได้นำคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยว เดินทางไปเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จ.ตาก (ยังไม่หมดคณะสื่อมวลชนเดินทางเป็นวงรอบจาก อ.บ้านตาก ขึ้นเขาไป อ.แม่ระมาด จ.ตาก ฝากติดตามตอนต่อไป)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *