​ ผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ เป็นประธาน​ การประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5 )

วัน​อังคารที่​ 21 ธันวาคม​ 2564 ผู้​ช่วยศาสตรา​จารย์พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี
เวลา 10.00 น. ปฏิบัติ​ราช​การแทน​ นาย​ ขจร​เกียรติ​ รัก​พา​นิช​มณี​ ผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ เป็นประธาน​ การประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5 ) จังหวัดอุทัยธานี ปี 2564 – 2565 ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี เพื่อพิจารณา แผนเผชิญเหตุไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5 ) จังหวัดอุทัยธานี ปี 2564 – 2565
เวลา 13.00 น. ปฏิบัติ​ราช​การแทน​ นาย​ ขจร​เกียรติ​ รัก​พา​นิช​มณี​ ผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ( จังหวัดอุทัยธานี ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ( หลังใหม่ ) อำเภอเมืองอุทัยธานี เพื่อพิจารณา แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ( จังหวัดอุทัยธานี ) ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนการดำเนินงานกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงานในจังหวัดอุทัยธานี ( ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี )
เวลา 14.00 น. ปฏิบัติ​ราช​การแทน​ นาย​ ขจร​เกียรติ​ รัก​พา​นิช​มณี​ ผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี เพื่อพิจารณา คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จำนวน 3 ราย ประเภทที่ 3 ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ คือ พระครูอุทิตสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอห้วยคต เจ้าอาวาสวัดสมอทอง อำเภอห้วยคต ประเภทที่ 5 ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ คือ พระครูอุทิตวิริยากร รองเจ้าคณะอำเภอลานสัก เจ้าอาวาสวัดปางไม้ไผ่ อำเภอลานสัก และประเภทที่ 6 ประเภทสงเคราะห์ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาขาสงเคราะห์ประชาชน และชุมชน คือ พระครูอุทัยพัฒนโกศล เจ้าอาวาสวัดวังปลากด ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *